Dagtilbudsbestyrelsen

Dagtilbudsbestyrelsen er en fælles bestyrelse for alle de institutioner, som hører under samme kommunale dagtilbud.

Dagtilbudsbestyrelsens formål er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for dagtilbuddets daglige virke. Derudover er det dagtilbudsbestyrelsens opgave at varetage styrelsen af dagtilbuddet inden for de mål og rammer, som byrådet har fastsat.

Dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af:

 • En forældrerepræsentant fra hvert forældreråd i dagtilbuddet
 • Fire medarbejderrepræsentanter.

Samtlige medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen har stemmeret. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Dagtilbudslederen deltager i dagtilbudsbestyrelsens møder uden stemmeret. Dagtilbudslederen er sekretær for dagtilbudsbestyrelsen og sørger for den fornødne sekretærbistand.

Dagtilbudsbestyrelsen skal bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og dagtilbuddets ledelse på tværs af alle afdelinger i dagtilbuddet.

Se styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud i Randers Kommune 2023.

Institutioner i dagtilbudsbestyrelsen

Følgende institutioner har repræsentanter i dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Nordvest:

 • Børnehuset Bjerregrav
 • Børnehuset Gassum
 • Børnehuset Hørhaven
 • Børnehuset Mælkevejen
 • Børnehuset Regnbuen
 • Børnehuset Spentrup
 • Børnehuset Svalereden
 • Fussingø Naturbørnehave
 • Stjernehuset.