Forældresamtaler

Kontaktpædagogen indbyder dig til forældresamtaler flere gange i løbet af dit barns tid i institutionen.

Den første forældresamtale finder sted, når dit barn har været i institutionen i ca. tre måneder. Kontaktpædagogen vil fortælle og vise eksempler på vedkommendes relation med dit barn og barnets relationer til andre børn og voksne.

Når dit barn er omkring to år, bliver du tilbudt en samtale.

Når dit barn skal starte i børnehave, vil der være en overgangssamtale.

I børnehaven vil der være en samtale efter ca. tre måneder, når barnet fylder fire år, når barnet fylder fem år og ved overgangen til skole.