Sygdom og fravær

Hvis dit barn er sygt, bør det blive hjemme. Det kan smitte andre børn og personale.

Vi modtager ikke syge børn i institutionen. Dit barn er sygt, når dets almene tilstand ikke er okay, og når det kan smitte andre børn.

Barnet må komme i institutionen igen, når det kan deltage i institutionens hverdagsliv.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi dig og forventer, at du henter barnet så hurtigt som muligt.

Besked om fravær

Vi vil gerne have, at du så tidligt som muligt registrerer i Aula, hvis dit barn ikke kommer en dag. Dette gælder, uanset om barnets sygt eller om bare holder en fridag/ferie.

Husk at skrive i Aula hver morgen, så længe dit barn er sygt.

Giv os gerne besked om, hvad barnet fejler, så vi kan vurdere, om det er noget, de andre forældre skal orienteres om.

Medicin

Vi giver kun medicin til børn i institutionen i meget særlige tilfælde. Skal vi give medicin, skal barnets navn, og hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten på medicinen. Derudover skal vi have en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om medicingivning i dagtilbud.