Madordning

Ifølge Dagtilbudsloven skal der hvert andet år tages stilling til, om der skal være madordning i institutionen.

Det er forældrene til børnene i institutionen, der bestemmer, om der skal være madordning i institutionen eller ej. Valget beror på et simpelt flertal.

Hvis madordningen tilvælges, får børnene serveret mad i institutionen hver dag og skal ikke selv have madpakke med. Forældrene betaler et månedligt beløb til madordningen.

Hvis madordningen fravælges, skal børnene selv have madpakker med.

Madordningen i Børnehuset Regnbuen

Der er madordning for alle børn i Børnehuset Regnbuen. Vi tilbyder morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Vores køkkenmedarbejdere tilbereder alle måltiderne i løbet af dagen. Køkkenmedarbejderne sørger for, så måltiderne er varierede og så ernæringsmæssigt korrekte som muligt. Vi følger Fødevarestyrelsens anbefalinger og byrådets politik om kost i dagtilbud.

Vi har det økologiske spisemærke i guld. Det betyder, at vi bruger 90-100 % økologiske varer.

Du kan se madplanen i AULA.

Børnene bliver tilbudt letmælk i vuggestuen og minimælk i børnehaven samt vand.

Børn på under et år følger deres egen kostplan og spisetider. Børn på under et år tilbyder vi mælkeerstatning, grød, kartofler og grøntsager. Vi taler løbende med forældrene om børnenes kost.

Vi begrænser brugen af sukker og tilbyder ikke børnene slik, kage og saftevand i institutionen.

Særlige behov

Hvis dit barn ikke må få bestemte fødevarer på grund af allergi eller sygdom, beder vi om en lægeerklæring.

Du kan efter kulturel og/eller religiøs overbevisning fravælge bestemte fødevarer for dit børn.

Hyggelige måltider

Vi prioriterer måltiderne højt, da vi gerne vil give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen.

Børnene lærer almindelig bordskik, såsom at vente til det bliver deres tur, sende videre m.m. De øver også selvhjulpenhed, f.eks. ved at dække bord, hælde op, smøre mad osv.