Fælles feriepasning

Der kan arrangeres fælles pasning med andre institutioner i ferieperioder, hvor vi forventer et lavt fremmøde.

I Randers Kommune bliver pasning i ferieperioder tilrettelagt efter forældrenes behov for pasning.

Hvis institutionerne forventer et lavt fremmøde (40 % eller derunder) i ferieperiodernebliver der arrangeret fælles feriepasning i et mindre antal institutioner for de børn, som har behov for det. Hvis dit barn skal passes i en anden institution i forbindelse med fælles feriepasning, vil der dog være personale fra barnets egen institution til stede.

Der kan arrangeres fælles feriepasning på følgende dage:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før Påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden imellem jul og nytår
  • Uge 29 og 30.

Vi giver forældrene besked, når der er fælles feriepasning.