Søskendetilskud

Hvis du har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, skal du ikke betale fuld pris for alle pladserne.

Du skal betale fuld takst for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv takst for de øvrige pladser.

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det.

Du får også søskendetilskud til børn indmeldt i privat pasning. Her gælder der dog særlige regler, som Pladsanvisningen kan fortælle dig om.

Du kan ikke få søskendetilskud til pladser i fritids- og juniorklubber, juniorklubber på skolerne og SFO'er på private skoler.