Spørg om pladsanvisning

På denne side har vi samlet ofte stillede spørgsmål og svar om pladsanvisning til dagtilbud.

Du kan skrive dit barn op, når det er født, eller har fået et dansk CPR-nr.

Læs mere og skriv dit barn op.

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel senest den 15. eller den sidste dag i måneden.

Du kan udmelde dit barn.

I Randers kommune er der pasningsgaranti. Det betyder, at dit barn er garanteret en plads senest tre måneder efter opskrivning, dog tidligst fra behovsdatoen. Pasningsgaranti gælder for alle børn over 30 uger.

Der er ikke garanti for en bestemt plads og heller ikke garanti for bestemte åbningstider. Vi vil selvfølgelig så vidt som muligt forsøge at imødekomme dit ønske om en bestemt plads.

Vi tilstræber, at du får en plads til dit barn inden for det dagtilbudsområde/-distrikt, hvor I bor. Bliver det nødvendigt at tilbyde en plads uden for jeres eget dagtilbudsområde/-distrikt, tilbyder vi en plads så tæt på jeres hjem som muligt. Bliver der ledige pladser i jeres eget dagtilbudsområde/-distrikt, kan barnet blive flyttet dertil. Barnet bevarer samme opskrivningsdato ved overflytning til den ønskede plads.

Tilbyder vi dig en plads, er pasningsgarantien opfyldt. Siger du nej til pladsen, kan du først garanteres en plads igen tre måneder senere. Vi forsøger dog altid at hjælpe med en plads igen hurtigst muligt.

Nej. For søskende er der ikke en generel fortrinsret. Efter en selvstændig og konkret vurdering er det muligt at opprioritere børn til en plads, hvis der i forvejen er søskende i samme institution. 

Læs mere om hvordan pladserne fordeles.

Du kan søge om hel eller delvis friplads, hvis din husstand tjener under et bestemt beløb om året.

Læs mere om økonomisk friplads.

Nej. Børn med særlige behov, børn fra garantilisten med højere anciennitet og søskende til børn, der allerede går institutionen, kan komme foran børn, der allerede står på ventelisten.

Derudover tilstræbes det, at der er en jævn aldersfordeling i institutionerne, og at det enkelte barns udfordringer, herunder barnets og familiens sproglige udfordringer, kan tilgodeses i institutionen, samtidig med at der skabes mulighed for alle børns udvikling i institutionen.

Læs mere om fordelingen af pladserne.

Hvis du er tilmeldt digital kommunikation i Den Digitale Pladsanvisning, får du en mail om, at der ligger et tilbud til dit barn i Den Digitale Pladsanvisning.

Hvis du har en digital post, vil du også modtage tilbuddet i e-Boks. Hvis ikke, modtager du tilbuddet med post. Der er i begge tilfælde en kort tidsfrist for svar.

Hvis du siger nej til en plads indenfor dit garantiområde, anser vi garantien for opfyldt. Du kan når som helst vælge at få dit barn skrevet på venteliste til en garantiplads igen. Din garantidato vil herefter være tre måneder fra den dato, hvor dit barn er på ventelisten igen.

Læs mere om pasningsgarantien.

Svarer du ikke, går vi ud fra, at du ikke ønsker pasning i Randers Kommune. Dit barn bliver derfor slettet fra ventelisten, og den plads, du blev tilbudt, bliver tilbudt til en anden.

Ja, hvis der foreligger en klar dokumentation for, at der er tale om alvorlige problemer, og det er et barn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov på grund af fysisk/psykisk handicap og/eller sociale/familiemæssige forhold.